Vi sender faktura, betalingspåminnelse og purring før inkassovarsel blir postlagt. Husk at det er ditt ansvar å skrive riktig epostadresse og postadresse slik at disse kommer frem.